Referencje studentów

Jedrzej -Jed- Kawecki ACMA CGMA

Top qualities: Great Results, Personable, Expert
“Excellent coach, brilliant expert, great tutor- devoted & passionate to her job

December 11, 2009

 

Wyniki Sesji CIMA listopad 2011. Wszyscy moi studenci zdali egzamin kursu P1 CIMA!
Astrid Zakrzewska

Comments are closed.